Διακρίσεις

Οκτώβριος 2021

Απονομή βραβείο καλύτερης εργασίας από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 – EuroMed για το άρθρο «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης: Η περίπτωση του ψηφιακού μουσείου Καλαμάτας» που αναφέρεται στη δουλειά που έγινε στο πλαίσιο του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»


Στην εικόνα στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Επίκουρου Καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τρίπολη).

Η Περίληψη του Άρθου από τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Ευχαριστούμε την κριτική επιτροπή που ξεχώρισε την παρουσίαση μας!