Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

Panagiotidis V.V., Malaperdas G., Palamara E., Valantou V., Zacharias N. (2019)

Information Technology, Smart Devices and Augmented Reality Applications for Cultural Heritage Enhancement: The Kalamata 1821 Project.

In: Moropoulou A., Korres M., Georgopoulos A., Spyrakos C., Mouzakis C. (eds) Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage. TMM_CH 2018. Communications in Computer and Information Science, vol. 961. Springer, Cham DOI: 10.1007/978-3-030-12957-6_15

Παναγιωτίδη Β. & Ζαχαριάς Ν.,

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στο Έργο «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»: Η Αφίσα Επαυξημένης Πραγματικότητας,

Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης στον Πολιτισμό, Euromed 2019, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα

Μ. Γουάλλες, Β. Πουλόπουλος, Α. Αντωνίου, Κ. Βασιλάκης, Γ. Λέπουρας, Ι. Διακουμάκος, Β. Παναγιωτίδου, Ν. Ζαχαριάς,

Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας – Οι ψηφιακές εφαρμογές διδάσκουν ιστορία,

Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο “Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση” Κόρινθος (2019)

Μ. Γουάλλες, Β. Πουλόπουλος, Α. Αντωνίου, Κ. Βασιλάκης, Γ. Λέπουρας, Β. Παναγιωτίδου, Ν. Ζαχαριάς,

Κυνήγι θησαυρού στους Δρόμους της Ελευθερίας,

Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης στον Πολιτισμό, Euromed 2019, 25-27 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα

Poulopoulos V, Antoniou A., Wallace M., Panagiotidis V. and Zacharias N.

“Kalamata 1821 “Roads of Freedom”: initial efforts and challenges”,

Cultural Informatics research and applications 2019: State of the art and open challenges (CI2019). Larnaca, 2019

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας για την υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής προβολής των σημείων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Προγράμματος “Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας” στο 42ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας (42nd ISA 2018) που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό.