ΕΡΑ Καλαμάτας – 29/10/2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς μιλά στην ΕΡΑ Καλαμάτας και συγκεκριμένα στη Μαρία Τομαρά για τα εγκαίνια του «Ψηφιακού Μουσείου 1821» στο Παλαιό Δημαρχείο.